Kuyu Suyu Arıtma

/Kuyu Suyu Arıtma
Kuyu Suyu Arıtma 2018-02-04T20:24:51+03:00

Kuyu suyu arıtma sistemine dezenfeksiyon işlemi ile arıtma işlemine başlanmalıdır. klor dozlama üniteleri suda mevcut olan nitrit , demir , mangan gibi ağır metalleri oksitlemek ve bakteri virüs gibi kirliliklerin dezenfekte etmek amacıyla kullanılır pompa seçimi ve dozlama  oranı tarafımızca projelendirilmektedir .

Kuyu suyu arıtma sistemleri yer altı sularının yagmur sularının ve dipsularının birleşmesiyle kuyu suyu elde edilir. kuyu sularının kullanımını engelleyen olumsuz şartlarından veya istenmeyen maddelerden arıtma için kuyu suyu arıtma sistemi kullanılır. kuyu sularının değerleri bulunduğu yerin jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Kuyu Suyu Arıtma sistemleri tasarlanırken suyun değerleri dikkate alınmalıdır ( Ca,Mg,Cl,Fe,Mn,NH4,NH3)gibi genelde kuyu suyu arıtmada kullanılan yöntem ön tortu filtrasyon sistemi gelmektedir kuyu suyu arıtmada ön tortu filtrasyon sisteminin amacı sudaki kum, kireç, tortu, çamur, yosun, askıda katı maddeleri ve partikülleri filtrasyon yaparak kuyu suyundaki katı maddelerden arındırır. Kuyu suyu arıtmada kullanacağımız Kum Filtrasyon Sistemi debiye göre seçilerek mineral miktarı ve valf seçimi sisteme yapılır kuyu suyu arıtmada kullanacağımız Kum Filtresi içinde quartz kum minerali ve antrasit minerali arıtma tankının içinde kademeli şekilde dolum yapılır sistem devreye alınırken kontrol valfine ters yıkama komutu verilerek kuyu arıtma cihazımızın dolum yapılan mineraller yıkama işlemi yapılır. Yıkama tamamlandıktan sonra kuyu suyu arıtma filtremiz devreye alınarak yıkama günü ve saat ayarı yapılarak devreye alınır.

Kuyu Suyu Arıtma sisteminde su  Kum filtrasyon Sisteminde arıtıldıktan sonra ikinci aşama olan Aktif Karbon Filtrasyon Sistemine geçer. Aktif Karbon Filtrasyon sisteminde kuyu suyunda bulunan ağır kokular ,tat, renk, eriyik gazlar, klor, atıklar ve organik maddelerin arıtımı sağlanır. kuyu suyu arıtma filtrasyon sistemi olan aktif karbon filtrasyon sistemi içinde bulunan mineraller ; aktif karbon (coconut bazlı) ve quartz kum mineralleri bulunmaktadır.

Kuyu suyu arıtma cihazı olan aktif karbon filtrasyon sistemi devreye alınırken ters yıkama işlemi birden fazla yıkama yapılmalıdır aksi taktirde sistemde bulunan aktif karbon sisteme bulanık su verecektir. kuyu suyu arıtma sistemimizin saat ve gün ayarları yapılarak sistem devreye alınır .

Kuyu Suyu Arıtma işlemi yapılırken sistem dizaynında aktif karbon sistemini seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralayabiliriz;

Kuyu Suyu Arıtmada filtre işleminde kullanılan aktif karbon mineralinin fiziksel ve kimyasal özellikleri (kömür bazlı ,coconut bazlı )

Kuyu Suyu Arıtma  arıtma sistemi kurulduktan sonra suyun aktif karbon sisteminde temas süresi (mineral miktarı)

Kuyu suyu arıtma sistemi seçilirken tankın çapı ve aktif karbon sisteminden geçiş hızı önemlidir

Aktifkarbon filtrasyon sisteminden çıkan tortusuz ve kokusuz kuyu suyu üçüncü aşamamız olan Yumuşatma Sistemine girer su yumuşatma sistemleri sudaki sertliğe sebep olan Ca , Mg iyonlarının Katyonik reçine kullanılarak sudan uzaklaştırılmasını sağlar yumuşatma sistemi seçilirken sudaki sertlik göz önünde bulundurularak reçine ve miktarı ve tank boyutu ve valf seçimi yapılır formül ton x sertlik :rejenerasyon süresi olarak hesaplanır.

Sert Sular : içme kullanma ve proses suyu amacıyla kullanmak için uygun değildir özellik buhar kazanları sıcak su tesisatları Kombiler kireç bağlayarak kesitlerin daralmasına ve çok büyük ısı transfer kayıpları ile gereksiz enerji sarfiyatına neden açar sabun deterjan gibi temizlik maddelerinin sarfiyatını artırırlar kuyu sularındaki sert su ile çalışan cihazların kireç bağlamasına neden olur yüzeylerde kireç lekesi oluşturur kuyu suyu arıtma sisteminde kurduğumuz yumuşatma sistemi şebeke sularındaki sertliği alır kuyu suyu arıtma sisteminde kurduğumuz yumuşatma sisteminin içinde reçine minerali bulunmaktadır. reçine doyuma ulaştığı zaman sistem ters yıkama işleminde tuzlu su ile rejenerasyon yaparak tekrar yumuşak su elde edilir böylelikle kuyu suyu arıtma sisteminde kurduğumuz üç aşama sistemi tortu , koku , sertliği alarak bize istediğimiz yumuşak suyu elde ederiz. elde ettiğimiz yumuşak suyu paslanmaz yada polietilen depolarda depolanır. Arıtma işlemi yaptığımız kuyu suyundan elde ettiğimiz yumuşak su dördüncü aşamamız olan Ultraviyole Cihazından geçerek sistemde bakteri olmasına engel olur.

oluşan bakterileri öldürür ve tekrar üremelerini engeller paslanmaz gövde  içinde bulunan ultraviyole lamba 254 Nm dalga boyu ışın yayarak kuy sularındaki her türlü mikro organizmaları suya kimyasal ilave etmeden (koku,tat,renk etkilemeden) etkisiz hale getirir. Sistem seçilirken kullanılacak suyun kapasitesine göre seçim yapılır. Ultraviyole cihazı lambası 9000 saat ömrü bulunmaktadır. Yılda bir değişmektedir.

titanik su arıtma olarak kuyu suyu arıtma içme suyu arıtma şebeke suyu arıtma işlemleri yapılırken sistem tecrübeli kimya mühendislerimiz ve çevre mühendislerimiz nazarında kuyu suyu ölçümleri yapılarak siz değerli müşterilerimize uygun olan kuyu suyu arıtma cihazları seçilmektedir bu işlem sırasında yer keşfi laboratuvar işlemleri ve projelendirme hizmetini ayağınıza getiriyoruz

Kuyu suyu arıtma sistemleri kuyu suyunun değişken bir yapıya sahiptir kuyu suyu arıtma işlemi yapılırken suyun kullanım özelliğine göre kimyasal kimyasal ve bakteriyolojik analiz yapılmalıdır ve böylelikle kuyu suyu arıtma işlemi %99 verim verecektir şuan dünyada kullanılan arıtma teknolojisi ile suyun karakteristik özelliğine göre su arıtma teknolojisi kurulmaktadır endüstriyel su arıtma sistemleri olarak bilinen yumuşatma sistemi kuyusu arıtma reverse osmos teknolojisi olarak bilinir endüstriyel arıtma olarak adlandırılan sistem villa ve bina girişlerine kurularak sudaki sertliği arındırma işleminde de kullanılır endüstriyel su arıtma işlemi yapılırken yapılan analiz sonucu çıkan sonuca göre sistem seçimi yapılmalıdır. Yer altı suları yağmur suları artezyen sularından meydana gelmektedir.

Kuyu suyu arıtma sistemi yapılırken kuyu suyu analizi yapılarak kuyu suyu arıtma filtresi seçilmelidir. kuyu suyu arıtma sistemi seçilirken su analizinde sertlik (Ca, Mg), koliform bakteri, tortu, bulanıklık, demir,mangan,ph, iletkenlik genel olarak kimyasal ve biyolojik analiz yaptırılmalıdır.

 

Kuyu suyu arıtma dizaynı yapılırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir.

  1. İlk olarak Hamsuya klor dozlanarak sudaki bakteriler bertaraf edilir.
  2. aşama olarak kum filtresi ünitesi ile tortu, partikül,çamur,yosunları tutarak suya ön filtrasyon işlemi yapılır. Sistem belli periyotlarda ters yıkama işlemi ile tuttuğu partikülleri ters yıkama ile atar.
  3. aşama olan aktif karbon sisteminden geçerek ağır metalleri, klor kokusunu ve gazal kokuları alır.
  4.  aşamada yumuşatma sistemi ile suda bulunana Ca, Mg sertlik ve kireci tutarak sisteme yumuşak su verir. Yumuşatma sistemi kireci gidererek mevcut tesisatı ve sistemde bulunan kombi, termosifon, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çay kazanları vb. suyun geçtiği tüm ekipmanları kireçten korur.

Kuyu suyu arıtma filtre sistemleri genel olarak her alanda kullanılmaktadır.

İlaç sanayi, gıda sanayi, otomotiv sanayi, tavuk çiftlikleri, villalar, site ve apartmanlar, boya, kimya, kozmetik bunlardan birkaçıdır.

Kuyu suyu arıtma sistemi yeraltı suları artezyen suları yağmur suları yer altında toplanarak yer altı sularını oluşturmaktadır. Kuyu suları parametrik değerleri sertlik Ca , Mg koliform bakteri klor , demir , tortu  bulunmaktadır. Kuyu suyu arıtma yapılırken sistem kurulurken ön tortu kum filtre sistemi ile suda askıda bulunan kaba tortular askıda bulunan parametreler tutularak kuyu suyunda bulunan kaba tortular alınır suda bulunan sertlik Ca Mg kireç alınma işlemi yapılırken reçineli yumuşatma sistemi ile sudaki sertlik alınır sudaki sertlik oranına göre reçine miktarı belirlenir kuyu suyunda koku var ise aktif karbon filtrasyon sistemi ile sudaki koku klor ve gazal kokuları alarak kuyu suyundaki parametreler alınır kuyu suyunda eğer bakteri var ise klor ve ultraviyole cihazı kullanarak sudaki bakteriler yok edilir. Kuyu suyu arıtma sistemi her yerde kullanılmaktadır kuyu suları içme suyu arıtma sistemi haline getirilerek mutfaklarımızda kullanılmaktadır kuyu suyu arıtma yapılırken müşterilerimize genel analiz yapılarak istenilen değerde su elde edilir müşterilerimize istediği değerde içme suyu , saf su , kullanım suyu elde edilir istenilen değerde debide su verilir.